Вернон Сим: “Raffles” үнэтэй юу гэвэл би үгүй гэж хариулна

Вернон Сим: “Raffles” үнэтэй юу гэвэл би үгүй гэж хариулна

Вернон Сим: “Raffles” үнэтэй юу гэвэл би үгүй гэж хариулна.

“… Их Британийн Нортумбриад суралцахтай яг ижил хөтөлбөрийг манай институтэд судлах нь зардлаа дээд зэргээр хэмнэх боломжийг бүрдүүлнэ. Тодруулбал, Нортумбриа их сургуулийн хөтөлбөр “Raffles”-аас 250 хувиар үнэтэй. Харин АНУ-тай харьцуулбал энэ тоо 470 хувь болж өснө. Тэгэхээр “Raffles” үнэтэй юу гэдэг асуултад би үгүй гэж хариулна…”

Raffles International Institute-ийн захирал Вернон Симийн сонирхолтой ярилцлагыг Forbes Mongolia сэтгүүлийн 2017 оны 9-р сарын дугаар дээрээс олж уншаарай.

    1 Comment

  1. admin
    October 5, 2017
    Reply

    good

Leave A Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *