РАФЛЕСИЙН АНГЛИ ХЭЛНИЙ ХӨТӨЛБӨРИЙГ СОНГОХ 8 ШАЛТГААН

РАФЛЕСИЙН АНГЛИ ХЭЛНИЙ ХӨТӨЛБӨРИЙГ СОНГОХ 8 ШАЛТГААН

РАФЛЕСИЙН АНГЛИ ХЭЛНИЙ ХӨТӨЛБӨРИЙГ СОНГОХ 8 ШАЛТГААН

• Олон улсын зэрэгтэй 100% гадаад багш нар
• Cambridge-ийн оригиналь багц сурах бичиг (төлбөрт багтсан)
• Дүрэм, яриа, сонсгол, бичих ур чадварыг цогцоор нь хөгжүүлэх үр дүнтэй орчин үеийн арга
• Сүүлийн үеийн тоног төхөөрөмж бүхий тав тухтай анги танхим
• Нэг түвшинг хамгийн олон цагаар орно
• Өглөө, оройн ангиас сонголт хийх
• Оксфордын түвшин тогтоох шалгалтаар түвшинг тогтооно
• Амжилттай төгсөгчдөд Raffles English Programme-ийн сертификат олгоно

Түвшин 1 – Elementary
Түвшин 2 – Pre-intermediate
Түвшин 3 – Intermediate
Түвшин 4 – Upper-intermediate
Түвшин 5 – Advanced
Түвшин 6 – IELTS preparation course

Нэг түвшин 11 долоо хоног буюу ойролцоогоор 2.5 сар (нийт 99 цаг) үргэлжилнэ. Өглөөний анги 9:30-12:30, оройн анги 18:30-21:30 хооронд долоо хоногт 3 удаа хичээллэнэ.

Та ажлын өдрүүдэд 9:00 – 16:00 цагийн хооронд сургууль дээр биеээрээ ирж бүртгүүлээд түвшин тогтоох шалгалтаа өгнө үү. (Түвшин 1 дээр суух бол шалгалт өгөх шаардлагагүй)

Дэлгэрэнгүй мэдээллийг: 328080, 323663, 88022938, 88085467

Leave A Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *