" />

Раффлесын Супер Англи хэл хөтөлбөр нь 4 долоо хоногийн англи хэлний хөтөлбөр юм. Энэ нь оюутнуудыг 11 долоо хоногийн энгийн англи хэлний хөтөлбөрт ороход нь бэлдэх зорилготой.

Хичээлийн хуваарь болон хичээлийн агуулгууд

1 дэх долоо хоног

Суурь чадварууд Чадварууд

Санал болгож буй чадварууд

 

Унших

 

 • Хурдан унших чадвар, агуулгын түлхүүр үгсүүдийг хурдан олж авах чадвар
 • Нарийвчлан гүйлгэн унших болон унших чадварууд
 • Үг хэллэгүүдийг өгүүлбэрт ашиглах
 

 • Нийтлэлүүд унших, үгийн хүчийг ойлгуулах
 • Чимээгүй унших
 • Нийлсэн ажил
 Яарих

 

 

 • Wh асуулдуутыг ашиглан өнгөрсний талаар ярих, нэмэлт мэдээлэл өгч сурах
 • Хүүхэд насныхаа зуршлуудыг ярилцах
 

 • Хамтын ажил
 • Өгүүлэх
 • Дүрд хувирах

2 дэх долоо хоног

 

Суурь чадварууд

 

Чадварууд

 

Санал болгож буй чадварууд

 

 

Бичих

 

 • Used to –г ашиглах хүүхэд насныхаа талаар мөр бичих
 • Гомдол захидал бичих
 • И-мейл бичих чадвар сурах
 

 • Гүйлгэж бодох
 • Зааварчилгаатай бичих
 

Ярих

 

 

 • Хотын үйлчилгээ болон тээврийн хэрэгслийн талаар ярих
 • Эерэг болон сөрөг шинэ чанаруудыг дүрслэх
 • Амьдралын хэв маягийн өөрчлөлтүүдийн талаар ярьж, харьцуулалт хийх
 

 • Өдөөх ажиллагаанууд
 • Дүрд хувирах
 • Харилцан яриа

3 дэх долоо хоног

 

Суурь чадварууд

 

 Чадварууд

 

Санал болгож буй чадварууд

 

 

Speaking

 

 • Баяр хүргэх
 • Хоолны талаар ярьж, дуртай дургүйгээ дүрслэх
 • Зааварчилаа өгөх
 

 • Дүрд хувирах
 • Харилцан яриа
 

Writing

 

 • Орц бичих
 • Аяллын талаар санал болгох
 • Зааварчилгаануудыг бичих
 

 • Гүйлгэн бодох
 • Зааварчилгаатай бичих ажиллагаанууд

4 дэх долоо хоног

Суурь чадварууд  

Чадварууд

 

 

Санал болгож буй чадварууд

 

 Бичих

 

 

 • Зааварчилгаа өгсөн тэмдэглэл бичих
 • Аяллын зөвлөгөө бичих
 • Хүнийг дүрслэн бичих
 

 • Гүйлгэн бодох
 • Зааварчилгаатай бичих ажиллагаанууд
 Яарих

 

 

 • Амралтын төлөвлөгөө дүрслэх
 • Хүсэлт гаргах, хүсэлтийг хүлээн авах болон татгалзах
 • Уучлал гуйх, гомдол гаргах
 • Санал өгөх
 

 • Зурган шинжилгээ
 • Дүрд хувирах
 • Харилцан яриа

 

Book to be used:

Title: English for Life

Author: Tom Hutchinson

Publisher: Oxford University Press
ISBN: 9780194307277
Number of pages: 128