" />

Шинэ Хөтөлбөрүүд

Англи хэл болон ур чадвараа сайжруулах, боловсролын зэргээ ахиулахыг хүссэн завгүй мэргэжилтнүүдэд зориулсан хөтөлбөрийг Рафлес санал болгож байна.

Бид зөвхөн оройгоор болон бямба гарагуудад хичээллэдэг дипломын зэрэг олгох ангиуддаа ажил хийдэг хүмүүсийг урьж байна.

Ажиллангаа

сур!

Мэдээлэл авах

 

Баталгаажуулах